Privacyverklaring

Wij nemen je privacy heel serieus en deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over de verwerking van je persoonsgegevens en welke rechten je hebt en kunt uitoefenen.

Contactgegevens:

Adriana NLP Instituut, gevestigd aan Touwslagerstraat 10, 1013 DL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We hebben in deze privacyverklaring de belangrijkste punten voor je op een rij gezet. Mocht je vragen hebben of als er iets toch onduidelijk is, kan je altijd contact opnemen met ons support team, wij zijn te bereiken via adriana@adriananlpinstituut.nl
.

Verwerking persoonsgegevens door Adriana NLP Instituut

Adriana NLP Instituut verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

In de volgende situaties bewaren we de gegevens die je aan ons verstrekt:
– Inschrijving voor een (online) training of ander Adriana NLP Instituut dienst of product
– Bij aanvraag van een contactmoment (bijv. een kennismakingsgesprek of coach-call) via telefoon of e-mail.
– Bij aanmelding voor de gratis 5-daagse online cursus
– Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief en mailings
– Bij het (open) solliciteren op een vacature
– Tijdens het volgen van een (online) training /dienst
– Tijdens het bijwonen van een (online) evenement

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onderstaande doelen worden op basis van de grondslag Toestemming en Wettelijke verplichting verwerkt.

Adriana NLP Instituut verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling en facturatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings
– Verzenden van onze (gratis) (online) trainingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren zoals informatie die van belang is voor bijv. een training

Adriana NLP Instituut verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Adriana NLP Instituut neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adriana NLP Instituut) tussen zit.
Adriana NLP Instituut gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress, ContactForm, WooCommerce
– Mailblue (e-mailmarketing)
– Active campaign (MailBlue) (e-mailmarketing)
– Gmail (e-mail)
– Mail
– macOS (e-mail)
– Woocommerce (betalingen)
– Google Analytics, aantal websitebezoekers etc. voor website optimalisatie.
- Mollipayments
- Exact boekhouding

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adriana NLP Instituut bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.
(Online) Trainingen
– Personalia > Zolang klant bij Adriana NLP Instituut* > Om aan de boekhoudkundige administratie te voldoen
– Telefoonnummer > Zolang klant bij Adriana NLP Instituut* > Om contact op te nemen met de klant
– E-mail >Zolang klant of potentiele klant bij Adriana NLP Instituut* > Voor digitale facturering + contact met de klant over diensten
– Post- en factuuradres > Zolang klant bij Adriana NLP Instituut* > Om aan de boekhoudkundige administratie te voldoen

Sollicitaties

We bewaren je gegevens maximaal 1 jaar en verwijderen daarna je persoonsgegevens.

Nieuwsbrief en e-maillijsten
Als jij je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief/ e-maillijst, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens binnen 2 uren uit onze systemen worden verwijderd.
*Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat (binnen één jaar), of –  boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens uitgeschreven.

Wie kunnen bij je gegevens en delen van persoonsgegevens met derden.

Adriana NLP Instituut verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast vinden we persoonlijk contact belangrijk daarom heb je mogelijkheid om direct contact op te nemen met ons team en onze (assistent) trainers. Zij hebben toegang tot je gegevens om je te kunnen ondersteunen tijdens de aanmelding, (online) training en afronding. Jouw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden, daarnaast zijn je gegevens zo goed mogelijk beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen.

Veranderingen en wijzigingen
Deze privacy verklaring is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is voor het laatst gewijzigd op 02-11-2021. Wij raden aan om de privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen en/of wijzigingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Adriana NLP Instituut gebruikt functionele, analytische en tracking(marketing) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Adriana NLP Instituut gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Analytische cookies zorgen voor een beter gebruikersgemak en de tracking(marketing) cookies laten ons zien wat websitebezoekers op onze website doen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Functionele en Marketingcookies:
Wij gebruiken cookies om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De cookies maken het ons mogelijk om websitebezoek te analyseren en te verbeteren. Waardoor we jou in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. We gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden. Met behulp van cookies van derden (zoals Youtube en Facebook) krijg je bijvoorbeeld voor jou relevante advertenties te zien en loop je geen persoonlijke aanbiedingen mis.
Functionele cookies:
Google Analytics
Facebook Pixel
Marketing Cookies:
Google Tag Manager
Accepteren en uitschakelen cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De acceptatie van cookies is van belang om de website optimaal te laten werken. U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Jouw rechten : gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adriana NLP Instituut en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@adriananlpinstituut.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Wil je als sollicitant je gegevens inzien, veranderen of laten verwijderen? Stuur dan een mail naar support@adriananlpinstituut.nl en wij pakken jouw verzoek zo snel mogelijk op (uiterlijk binnen 4 weken).
Adriana NLP Instituut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@adriananlpinstituut.nl
We doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan zijn dat we er samen niet uitkomen, je kan je klacht indienen via support@adriananlpinstituut.nl .
Mochten we er niet helemaal samen uitkomen, dan kan je contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Adriana NLP Instituut


Touwslagerstraat 10, 1013 DL Amsterdam
support@adriananlpinstituut.nl