NLP Practitioner in een online leeromgeving

Digitale leeromgeving

Digitale leeromgeving

Leer de stof in eigen tempo. Bekijk de video's. Kijk de lessen terug. Doe de vrijblijvende toetsingen voor jezelf en heb alle lessen overal ter wereld bij de hand.

Mondelinge toelichting

Mondelinge toelichting

Bekijk de uitleg, precies zoals in de live workshops maar dan digitaal. Was het toch niet helemaal duidelijk, bekijk het terug of luister onderweg.

demonstratie als oefening voor

Demonstratievideo

In de demo video's laat ik je zien hoe de oefeningen werken, zodat je precies weet hoe jij deze oefeningen zelf kunt doen. Eigenlijk precies zoals tijdens een live workshop.

Multiple choice test jezelf

Multiple choice

Test jezelf, heb je de stof voldoende onder de knie? Aan het eind van iedere les kun je checken of je de stof voldoende beheerst, middels de multiple choice toets.

Inhoud van de NLP Practitioner 

Les 1:

 • Basisaspecten NLP
 • Waarnemen & Filteren
 • Demonstratie filteren: kenmerken, input & output, sorteerstijlen
 • Demonstratie filteren: Aandachtsvelden, denken-voelen-doen, herkennen + vraagstijl

Les 2:

 • V.A.K.O.G.
 • Kalibreren, demonstratie kalibreren
 • Representatiesystemen, primair & leidend
 • Predikaten & Oogbewegingen
 • Demonstratie predikaten herkennen & toepassen
 • Demonstratie oogbewegingen herkennen

Les 3:

 • Rapport en rapport vaardigheden
 • Sort by other, andermans wereldbeeld
 • Matchen, demonstratie visueel & auditief
 • Mismatch en demonstratie elegante mismatch
 • Backtrack, demonstratie taal/tonaliteit
 • Oefening: pace & lead

Les 4:

 • Chunken, ordenen van informatie
 • Criteria, normen & waarden
 • Demonstratie chunken in de praktijk
 • Demonstratie criteria in de praktijk

Les 5:

 • Neurologische niveaus, van omgeving tot missie
 • Model voor o.a. Analyse
 • Demonstratie: Niveaus herkennen in taal
 • Demonstratie: Probleem oplossen

Les 6:

 • Associëren en dissociëren, verbinden en emotioneel afstand nemen
 • Perceptuele posities, zelf-ander-waarnemer
 • 3-staps dissociatie
 • Demonstratie associëren en dissociëren in de praktijk
 • Demonstratie 3-staps dissociatie
 • Oefening: Perceptuele posities

Les 7:

 • Ankeren
 • Trigger versus stimulus
 • Demonstratie ankerprocedure
 • Demonstratie overbrengen van hulpbronnen
 • Samenvallende ankers

Les 8:

 • Emoties behandelen met ankerprocedures
 • Zelfanker voor emotionele ondersteuning
 • Veranderen van negatieve ervaringen in je persoonlijke geschiedenis
 • Allergie proces voor een enkelvoudige allergie

Les 9:

 • Metamodel: groepen, filters, verbinden naar communicatieproces
 • Taalpatronen: : info verzamelen, begrenzingen van wereldbeeld, semantische slechte vormgeving
 • Oefeningen Weglatingen
 • Oefeningen Generalisaties
 • Oefeningen Semantisch slechte vormgeving

Les 10:

 • Metaforen, structuur en analogiëen vinden
 • Theorie en opbouw van een verhaal met een boodschap
 • Metaforen schrijven
 • Praktijkvoorbeelden van het schrijven van een metafoor

Les 11:

 • Outcome model
 • Structuur om doelen te realiseren
 • Demonstratie: Outcome kader
 • Demonstratie: Probleem kader
 • Demonstratie: Resource en strategie kader

Les 13:

 • Submodaliteiten: de codering van emoties
 • Submodaliteiten versus associëren/dissociëren
 • Demonstratie: Submodaliteit toepassen
 • Demonstratie: Contrast analyse van een vaardigheid
 • Demonstratie: Swish pattern voor gedrag verandering bij gewoontes
 • Demonstratie: Fast fobia proces voor een irrationele angst

Les 12:

 • Kaderen en herkaderen
 • Verbaal herkaderen
 • Content, context herkaderen
 • inzoomen, uitzoomen
 • gedrag scheiden van intentie

Les 14:

 • Demonstraties Submodaliteiten
 • Contrast analyse van een vaardigheid
 • Demonstratie: Swish pattern proces voor gedragsverandering bij gewoontes
 • Demonstratie: Fast fobia proces voor een irrationele angst

Les 15:

 • Werken met interne Delen: de psychologie van persona
 • Communiceren met het onderbewuste
 • Demonstratie: 6-staps herkaderen om  gewoonte gedrag veranderen

Les 17:

 • Tijd en Tijdlijnen
 • Ruimtelijke voorstelling van tijd
 • Demonstratie: Ontdekken en inventariseren van je persoonlijk organisatie van tijd
 • Demonstratie: Tijdlijnen veranderen en persoonlijke waarden installeren naar de toekomst

Les 16:

 • Demonstraties werken met delen
 • Intergrating polarities polariteiten, integreren van polariteiten
 • Spatial reframing, mediation met interne delen.

Les 18:

 • Voorbereiding op de certificatie NLP-Practitioner
 • Online test op theoretische kennis en praktijkkennis
 • Praktijktest live: gespreksvoering en inzicht & toepassing interventies