Video 2 - NLP basiscursus

In deze tweede de video behandel ik de niveaus ‘omgeving en gedrag’.

In de eerste video heb je kennis gemaakt met de verschillende niveau's die in onze communicatie een rol spelen. Met de volgende lessen maak ik daarop een verdieping en wat NLP je kan leren.

  • Makkelijker contact met partner, kinderen, collega's en naasten.
  • Door de ogen van anderen naar jezelf kijken
  • Een positieve houding vasthouden, vooral als het even tegenzit.
  • Durven handelen en reageren bij conflicten
  • Helder communiceren voor meer medewerking
  • Niet meer tegen dezelfde beperkende situaties aanlopen
    Ben je je bewust van een of meer van deze punten om te verbeteren? NLP biedt tools om andere keuzes te maken en te stoppen met ongewenst gedrag.